a kép illuszráció

Az utóbbi id?ben többször kérdezték t?lem magyarországi barátaim, mi itt Kárpátalján mit érzékelünk abból, ami Ukrajnában zajlik. S?t, volt olyan barátom is, aki még decemberben felhívott és azt mondta: „Éva, gyertek haza". Legalább százszor elhangzott a kérdés: „Miben segíthetünk nektek?". De a válaszom mosolyogva (mert jólesett a tör?dés) mindig egy és ugyanaz volt: „Itt minden a legnagyobb rendben van, a háború borzalmai nem érintenek bennünket".

A karitásznak, mint intézménynek célja, hogy segítsen a terhek alatt roskadó és nehézségekkel küszködő testvéreinken. A Szent Márton Karitász így többek között feladatának tekinti a szükségben lévő családok támogatását is. Erre irányuló programunk az Adopce na dálku, azaz az „Örökbefogadás távolból” megnevezést kapta, amely arra hivatott, hogy a szegény nagycsaládokat segítse. Sok olyan család él ugyanis falvakban, ahol a munkalehetőség hiánya miatt a szülők nem dolgoznak, így nem képesek megfelelő életkörülményeket biztosítani sem maguk, sem gyermekeik számára.

A nagybocskói   Romzsa Tódor Karitász által fenntartott óvoda több mint 14 éve működik. Hála és köszönet Mészáros Domonkos atyának és a Romzsa Tódor Karitásznak, hogy a nagybocskói  közsség  magyarsága számára óvoda létesülhetett, ahol a gyermekek  érzelmi biztonságot, derűs, oldott  légkörben nyugalmat, érzelmi kiegyensúlyozottságot találnak.
Feladatunknak tekintjük a gyermekek szeretetben való nevelését, hogy megtanuljanak szeretettel adni és másokkal törődni.

 Feltámadt Krisztus!"

A „Szent Anna” óvodában már régen hagyománnyá vált, hogy minden ünnepet a szül?kkel együtt ünneplünk meg, annál is inkább, ha keresztény ünnepr?l van szó. Így volt ez most is kereszténységünk legnagyobb ünnepén, HÚSVÉTkor. Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy ilyenkor ellátogatnak hozzánk nem csak az óvodásaink szülei, de a keresztszül?k, rokonok, és ismer?sök is, akik úgy érzik, a „Szent Anna” óvoda növendékei szebbé tehetik ünnepüket.


Az óvodánk a Kárpátoktól dús hegyekkel karéjozott kis településen, Gyertyánligeten található, a fő útvonaltól letérve tizenkét kilométernyire. A község lakossága ruszin nemzetiségű, ahol kis csoportban élnek magyar anyanyelvűek. A településen nagyon nagy a munkanélküliség, így nagyon sok család igen szegényes körülmények között él.