Kárpátalján a Karitász 1993-ban kezdte el működését. Ma egy civil szervezetekből álló hálózatot alkot, amely az itt élő nehéz szociális és anyagi körülmények közt élő embereknek igyekszik segíteni. Szervezetünk a helyi Római Katolikus Egyházhoz tartozó intézmény, amely a jótékonykodás és a szükségben lévőkkel való törődés hosszú keresztény hagyományaira alapszik. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy csak a Katolikus Egyház tagjainak segít. A Szervezet segítséget nyújt minden szükségben lévő embernek vallási és nemzeti hovatartozásától függetlenül.

A Karitász munkája Kárpátalján a Szovjetunió szétesését követő időkben kezdődött. Ukrajna függetlenné válása után elvesztette a legtöbb kereskedelmi kapcsolatát, aminek következtében a gyárak, üzemek bezártak és a munkanélküliség erősen megnövekedett. Mivel sok humanitárius segély érkezett nyugatról Ukrajnába, ezért szükség volt olyan szervezetekre, amelyek fogadják és becsületesen szétosztják ezt a segélyt. Azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem fog megoldást jelenteni a vidék szociális problémáira. Csak anyagi segítséget adva nem járulunk hozzá a rászorultak élethelyzetének javításához hosszútávon. Ezért a Karitász olyan szociális projekteket kezdett el fejleszteni, amelyek a nehéz helyzetben lévő személyek önnálóságát növelik és anyagi helyzetüket stabilizálják, ezáltal egy emberhez méltó életvitelt kialakítva számukra.

Szervezetünk a legégetőbb szociális problémákra próbálja megtalálni a megoldásokat az emberek különböző csoportjával dolgozva (szenvedélybetegekkel, idősekkel, betegekkel, fizikailag és mentálisan munkaképtelen személyekkel, utcagyerekekkel és olyan családokkal, akik szociális próblémákkal küzdenek).

Az elmúlt néhány év alatt a Karitász külföldi partnerek segítségével számos szociális projektet valósított meg. Szervezetünknek természetesen nemcsak pénzügyi segítségre volt és van szüksége. A Karitász nem tudta volna létrehozni és ma is működtetni projektjeit külföldi szervezetek nélkül, akik tapasztalataikat is megosztva segítették munkánkat és fejlődésünket.

Jelenleg a Karitász igyekszik elérni azt, hogy egyre inkább önálló és független módon tevékenykedhessen, de ez a folyamat igen lassú Ukrajna rossz gazdasági állapota, válságos és korrupt közigazgatása és az általános szegénység miatt. Ebben az átmeneti időben sok segítségre van szükségünk.