Az Egyházmegyei "Szent Márton" Karitász (központi iroda) tevékenységének és feladatának ismertetése.


A Kárpátaljai Megyei "Szent Márton Karitász" Jótékonysági Alapítványt 1999 tavaszán hozta létre a Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóság azzal a céllal, hogy a központilag koordinált programok mellett, egybehangolja a kárpátaljai római katolikus plébániák által életre hivott helyi karitászok tevékenységét Az Egyházmegyei Karitász célja a testi és lelki nyomor enyhitése. Ennek érdekében a helyi karitászok működését a következőképpen segiti elő:

-segíti a programokhoz szükséges anyagiak előteremtését,
-segíti az információáramlást,
-stratégiai tervekkel, koordinációs munkával segíti a strúktúra hatékonyságát,
-képviselői feladatokat lát el, kapcsolatokat épít,
-a helyi karitászok hatókörén kívül álló projekteket bonyolít le,
-különleges esetekben lehetőségei szerint segítséget nyújt a nehézségek leküzdésében.

Kárpátalján 12 helyi karitász működik, amely ingyenkonyhákat, óvodákat, gyermekotthonokat, rehabilitációs központokat működtet. Ezeken kívül 6 olyan plébánia is van amelyhez karitatív intézmény tartozik (pl. öregek otthona).

A központilag koordinált programok között a következőket említenénk:

- az 1998-as és 2001-es árvizek első napjaiban gyors segélyként kenyeret és ásványvizet később napi 500 élelmiszercsomagot kaptak az árvizkárosúltak, az újjáépítési program alatt 23 új házat sikerült felépíttetni
- az Ökörmezői hegyvidéki járásban 2001-2002 folyamán egy tuberkolózis terjedése elleni programot valósitottunk meg
- 2001-ben lett megalapítva a Munkácsi Magyar tannyelvű Líceum
- 2002-ben lett megnyitva a munkácsi Néri Szt.Fülöp gyermekotthon
- 2003-ban kezdődött a Gonviselés Háza nevet viselő gyermekotthon-komplexum építése Ráton (Ungvári járás), amely ma is folyik. 2006 novemberében volt az árváknak készült első lakóház megnyitása, amely egy része ennek a komplexumnak.
- 2005-től dolgozunk egy olyan programon, amely a szegény roma lakosság megsegítésére, oktatására irányul.
- 2006-tól foglalkozunk a szenvedélybetegek megsegítésével
- 2006-tól segítjük a szegény sorsú gyerekek műtétjeit