A nagybocskói   Romzsa Tódor Karitász által fenntartott óvoda több mint 14 éve működik. Hála és köszönet Mészáros Domonkos atyának és a Romzsa Tódor Karitásznak, hogy a nagybocskói  közsség  magyarsága számára óvoda létesülhetett, ahol a gyermekek  érzelmi biztonságot, derűs, oldott  légkörben nyugalmat, érzelmi kiegyensúlyozottságot találnak.
Feladatunknak tekintjük a gyermekek szeretetben való nevelését, hogy megtanuljanak szeretettel adni és másokkal törődni.

Az óvoda jelmondata : „Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek”. Óvodánk életében érezhetően jelen van Krisztus, ezért igyekszünk keresztény értékrendet közvetítve, a családokkal együttműködve nevelni a hozzánk járó gyermekeket. Az egyházi és népi ünnepeket is megünnepeljük közösen: a karácsonyt, a húsvétot, az új évet, az őszi és tavaszi ünnepeket: szüreti bált, farsangot, az anyák napját, ballagást. ezekre az ünnepekre mindig szeretettel meghívjuk a szülőket és rokonokat is.
Nagy hangsúlyt fektetünk a magyar nyelv tanitására és ápolására is.
A gyermekek számára a jeles napokhoz és a mindennapi tevékenységeinkhez, a környezetünkhöz, valamint a növény- és állatvilághoz kapcsolódó verseket, mondokákat, dalokat, gyermekjátékokat és táncokat is tanítunk.
A húsvéti ünnepség után most az anyák-napi ünnepre készülünk.
Jelenleg óvodánkban 32 gyermek nevelése folyik. 13 gyermek az idén júniusban búcsúzik az óvodától. Igyekszünk úgy nevelni gyermekeinket, hogy minden búcsúzó gyermek szeretettel, és derűs lélekkel emlékezzen az óvodai évekre.
Gazdasági szempontból az óvoda sok nehézséggel küszködik, hiszen mindenféle állami támogatást nélkülöz. Intézményünket így pályázatokból, adományokból tartjuk fent, melyek legnagyobb része az Anyaországból érkezik hozzánk. Ezért minden segitséget elfogadunk és hálásan köszönünk.