A karitásznak, mint intézménynek célja, hogy segítsen a terhek alatt roskadó és nehézségekkel küszködő testvéreinken. A Szent Márton Karitász így többek között feladatának tekinti a szükségben lévő családok támogatását is. Erre irányuló programunk az Adopce na dálku, azaz az „Örökbefogadás távolból” megnevezést kapta, amely arra hivatott, hogy a szegény nagycsaládokat segítse. Sok olyan család él ugyanis falvakban, ahol a munkalehetőség hiánya miatt a szülők nem dolgoznak, így nem képesek megfelelő életkörülményeket biztosítani sem maguk, sem gyermekeik számára.

Az „Örökbefogadás távolból” program 2009-ben indult a cseh Karitas Znojmo támogatásával. Évente kb 15-20 esetben nyújtunk segítséget. Egész Kárpátalja területén foglalkozunk ilyen irányú tevékenységgel. Két lényeges szempont van, amely alapján döntünk, hogy mely családoknak nyújtunk segítséget: szegény és/vagy nagycsaládok tartozhatnak ebbe a körbe. Fontos, hogy nem pénzügyi támogatást, hanem tárgyi segítséget nyújtunk. Anyagiakkal csak a legritkább esetekben járulunk hozzá a családi nehézségek megoldásához (például nemrég egy lány beteg édesanyjának a kezelési költségeit támogattuk).

Hosszú ideig többnyire élelmiszercsomagokat osztottunk, így próbáltuk támogatni a rászoruló családokat. Ám az utóbbi években fokozatosan áttértünk a családok edukatív módon való segítésére. Ez azt jelenti, hogy előbb felmérjük a családok életkörülményeit, s ennek fényében próbálunk meg segítséget nyújtani: amennyiben a család nagy földdel rendelkezik, ahol meg vannak adva a feltételek az állattartáshoz, vagy a növénytermesztéshez, akkor vagy tenyészállatot vásárolunk (malacot, tyúkokat stb), vagy éppen vetőmagot szerzünk be.

De olyan is előfordult már, hogy valakinek abban segítettünk, hogy felszántsa földjét, vagy éppen a földműveléshez szükséges gép beszerzéséhez járultunk hozzá. Előfordult olyan is, hogy sürgős, az életkörülmények megteremtéséhez szükséges felújításoz nyújtottunk anyagi segítséget. Mára az élelmiszercsomagokkal való segítést igyekszünk leszűkíteni azokra az esetekre, ahol például betegség miatt munkaképtelenné váltak a szülők. Hiszen rá kellett jönnünk, hogy a csomagok rendszeres osztása hosszútávon nem vezet eredményre. Az igazi segítség lényege ugyanis, hogy ne halat adjunk a rászorulók kezébe, hanem hálót, így a későbbiekben saját erejükből tudják előteremteni a maguk és gyermekeik számára szükséges mindennapi betevőt.