2012. szeptember 1-jén hosszú rögös út után végre megnyithatta kapúit a Huszti járási oktatási-rehabilitációs központ, melynek megvalósításához sok jóakaró, jótékonysági szervezetek és helyi hatóságok is hozzájárultak.
Az oktatási-rehabilitációs központ egy új típusú oktatási-nevelési és rehabilitációs intézmény, mely olyan gyermekek oktatását, nevelését, rehabilitációját és szociális adaptációját tűzte ki céljául, akik különböző neurológiai zavarral, mozgásszervi rendellenességgel küszködnek, továbbá cerebrális gyermekbénulásban, ortopédiai elváltozásokban szenvednek, akik igénylik a fizikai és (vagy) szellemi fejlődés korrekcióját.

Az oktatási-rehabilitációs központban 3 részleg található egy egységes rendszerben: óvodai, általános iskolai és rehabilitációs részleg.
Az intézményben jelenleg összesen 42 gyermek nevelése, oktatása és rehabilitációja folyik, ebből 17 iskolás, 25 óvodás korú.
A központban összesen 20 dolgozó foglalkozik a gyermekek fejlesztésével, akik az oktatási-nevelési és rehabilitációs folyamatokban innovatív formákat és módszereket alkalmaznak. Dolgozóink: igazgató, igazgató helyettes (oktatói-nevelői munka felelőse), 4 tanár, 9 nevelő, 1 zenei vezető, 1 pszichológus, 2 logopédus és 1 instruktor.
A központ főbb feladatai a következők:
-A fogyatékossággal élő gyermekek átfogó fejlesztések megteremtése lehetőségeikhez és képességeikhez mérten.
-Biztosítani a gyermekek korai szocializálódását és beilleszkedését az óvodai és a középiskolai oktatás szintjének megfelelően, képessé tenni őket, hogy gondoskodni tudjanak magukról, felkészíteni őket a munkavállalásra, megtanítani nekik felelősséget vállalni tetteikért.
-Biztosítani a rendszeres, átfogó pszizhológiai, pedagógiai, orvosi, fizikai, szociális rehabilitációt, megvalósítani a fogyatékkal élő és komplexen fogyatékos gyermekek optimális fizikai, intellektuális és szociális életvitelének feltételeit.
-Azon családok szociális-pedagógiai felkarolása, ahol sérült gyermekek élnek azzal a céllal, hogy bevonják őket az oktatási-nevelési és rehabilitációs folyamatba.
-Oktatási-rehabilitációs folyamat és nevelés megvalósítása a szülők bevonásával nem elszakítva a gyermekeket a családjuktól, éppen ezért a központ munkaideje 10 órás illetve 24 órás (a távol élők számára), de a tanulási hét 5 napos, a gyermekek a hétvégét így otthon töltik a szüleikkel.