A Szent Márton Karitász KMJA tevékenységei

Intézményünk 1999-ben alakult az akkori kárpátaljai árvizek utáni humanitárius segélyek és újjáépítések koordinálása érdekében. Azóta a munkácsi római katolikus egyházmegye területén közel 50 szociális és oktatási intézményt hoztunk létre (ingyenkonyhák, családi típusú gyermekotthonok árvák részére, rehabilitációs központok, öregek otthona, líceum, kollégiumok, óvodák, sérültek foglalkoztatása stb) illetve folyamatosan közreműködünk ezek fenntartásában. A honlapunkon megtalálható a tevékenységi térképünk:

http://www.caritas-transcarpathia.com/hu/index.php/tevekenysegi-terkep

Programjaink 2022-ben a következők voltak:

A háborús helyzettel kapcsolatos teendőink általános rövid összefoglalója

 • Az Ukrajnában kirobbant háború rengeteg új, eddig nem tapasztalt feladat elé állított bennünket. Tiz hónap folyamán közel 300 humanitárius szállítmányt fogadtunk, aminek 70%-át Kelet-Ukrajnába továbbítottunk, 30%-át pedig Kárpátalján a menekültek és rászorulók közt osztottuk szét. 33 egyházi épületben (kollégiumok, óvodák, táborozási helyek, üres plébániák, lelkigyakorlatos házak) 1250 menekültet szállásoltunk el, akiknek a fele a nyár folyamán visszautazott. Akik maradtak, azoknak már nincs hova mennie. Mégis egy részüket meg kellett kérjük, hogy költözzenek más helyre mert a tanintézményekben szeptembertől mindenáron meg kellett teremteni a lehetőséget az oktatás hosszabb szünet utáni újraindításának. Ehhez fel is kellett újítani a lelakott ingatlanokat (összesen 22 épületet hoztunk/hozzunk rendbe – ebben nemcsak az oktatási céluak voltak/vannak benne). Mivel a légiriadók miatt óvóhely kialakításához volt kötve a szeptemberi tanévkezdés, amihez javarészt nem volt az ukrán állam részéről forrás rendelve, öt oktatási intézményünknél közreműködtünk ezek kiépítéséhez is. Az óvodák és iskolák működése létfontosságú szülőföldünkre nézve, hisz enélkül egy nagyobb arányú elvándorlás is elindulhat. Akik eddig elmentek, azok a háború kezdetén a pánik, a katonai mobilizáció és a gazdasági nehézségek miatt tették ezt. Nem ritka az olyan gyermek, felnőtt akinek apja, hozzátartozója, rokona a fronton van és nagyon nehezen viselik ezt a helyzetet, különösen akik el is veszitették őket. Nyáron létrehoztunk egy  pszichológusokból álló csoportot illetve támogatunk is egy másik ilyen szervezetet akik rendszeresen segitik őket és programokat szerveznek a részükre. Mivel a segélyszállitmányok nyár óta nagyon lecsökkentek, lehetőségeket keresünk, hogy továbbra is élelmiszerrel, higiéniával és meleg ruhával tudjuk ellátni a rászoruló menekülteket és helyi szegény sorsúakat. Az elmúlt hetekben 1400 fő részére indítványoztunk téli cipő beszerzést. Mivel a keleti országrészben továbbra is gyakoriak az evakuációk, van néhány olyan projektünk, amelyben kettős céllal egyrészt szálláslehetőségeket hozunk létre, másrészt hosszabb távon az adott intézményünk fejlődését is szolgáljuk vele. Ezek javarésze már megvalósult.
  A jelenlegi helyzet az, hogy az elmúlt két hónapban sok helyen érte bomba- és rakétatalálat az infrastruktúrát, Kárpátalján is már sok hete napi 10-15-20 órás áramkimaradások vannak a települések túlnyomó részében (a Karácsonyi ünnepek alkalmával a helyzet sokkal mérsékeltebb volt de azóta megint folytatódik a dolog), ami az esetek jelentős részében meleg és vízhiányt is jelent. Egész nyáron arra készítettek minket, hogy nem lesz gáz és minél inkább álljunk rá az elektromos berendezésekre. Miután mindenki ebbe az irányba rendezkedett be – nem lett áram. A tél és a hidegek beálltával ez különösen nagy problémát jelent a lakosság nagy részének de intézményeinknek is, akik ebben a helyzetben sem álltak le hanem mindent megtesznek, hogy tegyék a dolgukat, segítsék a bajban lévőket. Ezenkívül a nehézségben lévő többgyermekes családoknak, öregeknek - legalább néhányuknak - is igen fontos lenne segíteni. Inverterek és a hozzájuk tartozó akkumulátorok beszerzésével próbálunk a legszükségesebb helyeken biztosítani, hogy kikapcsolás után legalább 5 órán át legyen folyamatosan áram. Ezeken kívül fatűzelésű kályhákkal, tűzelőfával, akkumulátoros kézi és asztalos lámpákkal is igyekszünk segiteni. Generátorokat közel 30 intézményünk kapott eddig de ezek üzemeltetése viszonylag drága.

Néhány háborúval kapcsolatos program kissé részletesebb említése.

 • a kialakult helyzetben különböző külföldi szervezetekkel karöltve igyekeztünk segíteni a hozzánk menekülő, rettenetes helyzetbe került embereket. Ez év tavaszán elsősegélynyújtás ként volt lebonyolítva egyszeri programunk az ADRA szervezet támogatása által. Ezen projekt keretein belül több mint 1000 tartós élelmiszercsomagot osztottúnk szét megyénk egész területén. Befejezésül a gyermekek világnapjáról sem feledkeztünk meg. Nekik kisebb „ ügyes kezek” csomagokat osztottunk. Egy ilyen csomag tartalma: egy interaktív, több oldalú gyermekmagazin, színes papír, ceruza, gyurma, olló stb. Ezzel is egy kicsit lefoglaltuk őket.
 • Emergancy Appeal - egyik legnagyobb programunk a CARITAS – SPES jóvoltából valósult meg. Ez a programunk jelenleg is tart. Feladatunk- segítsük a különböző központjainkban és megyénk különböző intézményeiben élő menekültek nehéz mindennapjait. A programnak köszönhetően kész élelmiszerdobozokkal, tisztálkodási szerekkel és tisztítószerekkel támogattuk a rászorultakat. Továbbá ruhanemű és pszichológiai segítség nyújtást is bíztosítunk.
 • Nyáron indult útnak a „Kárpátalján élő menekültek pszichoszociális támogatása” nevezetű program, amely 7 központunkat foglalta magában. Ez a program a szlovák SZEPESI CARITAS együttmüködésével valósult meg. Nekik köszönhetjük az ötletet és az anyagi hátteret is. A programmal egy koordinátor ( egyben pszichológusi is), egy pszichológus és egy kelet Ukrajnából érkező hadi kapellán foglalkozik. A csoportos és magán beszélgetések mellett különböző terápiákat, kirándulásokat és szabadtéri programokat is szerveznek. Ide tartoznak: lovas terápia, árt terápia, kutya terápia fürdőzések, kirándulások, ismerkedés Kárpátalja szebnél szebb tájaival stb.
 • Különösen a háború első heteiben több mikrobusz/gépkocsi felajánlást kaptunk különböző formákban hogy a segélyek eljuttatása és szétosztása ne ütközzön akadályokba. Éltünk is ezekkel a lehetőségekkel de szükség is volt rá és a püspökség, megyei karitászunk és több helyi karitász is kapott járműveket. Két alkalommal még a katonaságnak is közvetítettünk gépkocsikat aminek másfajta haszna volt (nem vették el a mi autóinkat és jó kapcsolatot alakítottunk ki velük).
 • Szorosan közreműködtünk abban hogy a Szerednyén üresen álló volt gyermekotthon épületét a Mariupolból ideköltöztetett – összesen 26 menekült gyermeknek – helyet adó „Béke Bárkája” nevű szervezet 5 évre bérbe kapja. Ott felújítást végeztünk el és helyi pékségünkből megbeszéltük hogy napi szinten kenyérrel és zsömlével lássák el őket. Ezenkivül más módon is segitjük őket. Az osztrák karitász segitségével még ezenkívül 6 más intézményt újítottunk fel ahol menekülteket szállásoltunk el.

A fentiek mellett a szokásos programjainkat is folytattuk

 • egész év folyamán folytattuk azt a rendkívüli válságprogramot, amit a 2015-ös év első hónapjaiban, az Ukrajnában bekövetkezett gazdasági helyzet nagymértékű romlása miatt indítottunk a rászorulók számának szemmel látható növekedése miatt. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye szinte egész területére kiterjedő programot immár hetedik éve folytatni tudtuk. 2022-ben összesen 6651 alkalommal (kb.1500 kiemelt rászorulónak) segítettünk 67 településen elsősorban gyógyszerrel ( 2 195 esetben), téli tüzelőfával (431 alkalommal), rezsi támogatással (624 esetben), élelmiszercsomagokkal (3205 alkalommal), pelenka támogatással fekvőbetegeknek (186 esetben),  valamint egyéb egyéni támogatással (10 esetben).
 • 2022-ben is folytattuk az óvodafejlesztési programot, melynek keretében 16 intézmény részesült valamilyen támogatásban, ami fejlesztéseket, különböző beruházásokat, új óvodák létesítését vagy óvoda működésének fenntartását is jelenti. Támogatásban részesültek a következő települések óvodái: Munkácsi óvoda – sikerült rendezni a második szárny építéséhez szükséges dokumentumokat és elkezdtük az építkezést aminek első szintje van kész jelenleg, Nagyszőlősön elkezdtük és egész évben folytatódott az óvoda főépületének felújítása (tetőcsere, belső javítások, stb), Huszton és Nevetlenfaluban - az új óvodák építését sikerült befejezni (utóbbi helyen meg is nyilt az intézmény, igaz kétszer kevesebb gyermekkel a háború miatt), Aknaszlatina, Bustyaháza, Nagybocskó, Gyertyánliget - hozzájárulás az óvodák fenntartásához, Rát, Gálocs – játszóterek létesítése és 6 helyen iskolabuszok fenntartása (ezt 2022-ben innen oldottuk meg).
 • szenvedélybetegek segítése – 2022-ben is 4 alkalommal szerveztünk lelkigyakorlatot szenvedélybetegek részére magyar nyelven
 • A szenvedélybetegségnél is nagyon fontos a prevenció. Ezt már az iskolában el kell kezdeni, ezért indítottunk programot, mely a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére irányul. A program keretein belül munkatársunk iskolákba látogat el, ahol a nagyobbak számára előadásokat tart a szenvedélybetegségről, annak okairól és végzetes következményeiről. Sajnos mivel korábbi munkatársunk aki nagyon jól végezte ezt a munkát Magyarországra költözött át, egy új embert kellett találjunk és csak az év utolsó részében kezdett dolgozni, ami 6 iskolai előadást jelentett. Reméljük jövőre újra lendületbe kerül ez a program.
 • betegek segítése – a program szegény családból származó gyermekek és felnőttek műtétjeinek támogatására irányul. 2022-ben a központi irodánkból közvetlenül 46 esetben tudtunk hozzájárulni beteg gyermekek és felnőttek kezelésének vagy műtétjének költségeihez.  
 • közreműködtünk a kőrösmezői, gyertyánligeti, nagybocskói, munkácsi, beregszászi, ungvári karitászok, az aknaszlatinai, a bustyaházai, a gyertyánligeti és nagybocskói óvodák, a nagybereznai és perecseni gyermekotthonok ill. más intézmények pályázatainak adminisztrációjában. Többek közt ezek eredményeképpen volt fenntartva a négy Felső-Tisza vidéki óvoda, és sok más intézmény és program (ingyenkonyhák, iskolabuszok, rehabilitációs központok stb.).
 • ösztöndíj program az ukrajnai felsőoktatási intézményekben tanuló magyar szegény sorsú de tehetséges kárpátaljai katolikus diákok részére. A kiírásunk félévente jelenik meg immár 15 éve. 2022 tavaszán 28 diákot-, míg ősszel 23 diákot segítettünk ösztöndíjjal. A diákok egy része ismétlődik hisz igyekszünk végig segíteni őket a tanulmányaik befejezéséig. A diákok száma alacsonyabb mint máskor a háború miatt de kevesebb volt a finanszirozás is – ebből a szempontból éppen jól jöttünk ki.
 • Huszton müködő gyertyaöntő műhely továbbra is folytatja munkáját. Bár korábban a koronavírus helyzet és mindehez még az orosz-ukrán háború is eléggé megnehezítette a gyertyaműhely munkáját hisz a sérült emberek sokkal érzékenyebbek és nehezebben, ritkábban jöttek össze. De szerencsére ősztől újabb lendületet vett a kis intézmény és igyekszünk visszahozni őket a régi kerékvágásba.
 • Ráton közreműködtünk a már felépült rehabilitációs központ ügyeinek koordinálásában, segítésében.
 • az elmúlt évben kis mértékben segítettük az életvédő Pro-life program működését. A program 2022-ben is a korábbi évekhez hasonlóan működött: lelkigyakorlatokat szerveztek az abortuszon átesett nők részére, rendszeresen a helyi TV-ben szerepeltek, Naprotechnológiát tanítottak gyermektelen házaspároknak, telefonvonalat működtetnek, lelki beszélgetéseket folytatnak le krizisben lévőkkel stb.
 • alapítóként foglalkoztunk a Munkácsi Szent István Líceum tevékenységéből adódó különböző nehézségekkel. Jelenleg kevesebb – csak 40 diák tanul az intézményben. Többek közt a diákok utazási kedvezményes rendszerét, a fakultatív tárgyak oktatásának anyagi megoldását, alapítói feladatokat láttunk el. Sikerült egy új igazgató helyettest találni a korábbi helyére és immár érezhetően megindult az intézmény a fejlődés utján.
 • A hat cigánytáborban (Beregújfalu, Homok, Koncháza, Minaj, Gálocs, Pósaháza) zajló karitatív jellegű munkák pénzügyeit, pályázatait és valamilyen szintű koordinációját 2022-ben is mi intéztük. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is folytattuk programjainkat a roma táborok lakói számára, melynek célja a roma közösségek felzárkóztatása és segítése. A következő programok valósultak meg 2022-ben: kirándulások, sátorozások, iskolakezdési program, vetőmag-program, tüzelő-program, folytatódnak továbbá a napközi foglalkozások Pósaházán, Homokon, Koncházán és Gálocson, egészségügyi segítségadás (kórházba való bejutás szervezése, injekciók beadása a cigány emberek otthonaiban stb.). A homoki, koncházi, pósaházi, viski és gálocsi ingyenkonyhákban folytattuk a gyermekétkeztetési programot.
 • Közreműködtünk a munkácsi és a két ungvári egyházi kollégiumunk fenntartásában. Kismértékben besegítettünk a két beregszászi kollégium fenntartásába is.
 • 2022-ben is közreműködtünk a „Second Home” nevű otthon fenntartására és fejlesztésére irányuló pályázatok elkészítésében. A program célja: az utcagyerekek és a nehéz körülmények között élő gyermekek felkarolása.
 • Közreműködünk egy Szlovákiából induló programban, melynek eredményeként szlovákiai családok kárpátaljai szegény sorsú gyermekeket (főként iskolásokat) támogatnak anyagilag.
 • 2022 januárjában nyílt meg a nagybereznai újabb családi típusú otthonunk, akiket az épület felújításában segítettük.
 • Szeptembertől közreműködtünk egy perecseni új gyermekotthonnak helyet adó épület felújításában. Antónia nővér lehetetlen helyzeteket oldott meg (éveken keresztül nem tudtak vizet találni, a házra nem volt semmilyen dokumentáció, nem volt fűtésrendszer) és nagy gyorsasággal talált nevelőszülőket is (Ráton 2 évig kerestek legutoljára) akik a tervek szerint 6 gyermeket fogadnak be nemsokára (menekült és helyi árvák).

Munkánkhoz kérjük további támogatásukat és köszönünk minden eddigi segítséget! 

Tisztelettel,                          

Fehér Ferenc

igazgató

Munkács, 2023.01.04.