A Szent Márton búcsú napján Fehér Ferenc, a „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány igazgatója megtisztelő elismerésben részesült. Közel húsz éves karitatív tevékenységéért Lucsok Miklós, a Munkácsi római katolikus egyházmegye püspöke, a Szent Márton palástja-díj PRO CARITATE  kitüntetésben részesítette.

Gratulálunk a díjazottnak szívvel-lélekkel végzett, áldozatos munkájának méltó elismeréséhez, amelyet a Jóisten áldása kísérje és segítse továbbra is!

A Szent Márton Karitász KMJA a támogatott szervezet -Kőrösmezői 1. számú óvoda, - nevében köszönetét fejezi ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a Kárpát-medencei óvodafejlesztési és működtetési program támogatása (BGA 8501/5/2019) tárgyában kapott szponzorálásáért, amely a kőrösmezői magyar óvoda-iskola játszóterének kialakítására lett költve. Ezzel az óvodával nagyban hozzá fognak járulni a magyar nyelv megmaradásához, megőrzéséhez az adott térségben. Ezúton is megteremtve a lehetőséget, hogy a magyar nyelv a kezdetektől a felnövekvő nemzedék kifejezési eszköze lehessen, és megadva az esélyt, hogy majd ők is továbbadhassák ezt a tudást a saját gyermekeiknek.

Az Ungvári Római Katolikus Szent György Egyházközség köszönetét fejezi ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek az "ungvári Szent Gellért Szakkollégium működésének és fejlesztésének támogatása" tárgyában megítélt  BGA/66/4/2021 és BGA/5100/10/2022 azonosítószámú támogatásokért, melyek lehetővé tették számunkra kollégiumunk 2021. és 2022. évi fenntartását és fejlesztését.

Köszönjük, hogy évek óta rendszeresen támogatják kollégiumunk működtetését, ezzel jelentősen hozzájárulnak az ungvári felsőoktatási intézményekben tanuló diákok lakhatásának biztosításához. Isten bőséges áldása kísérje további munkájukat!

A „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány ukrajnai felsőoktatási intézményben tanuló kárpátaljai diákok részére szociális és tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2023/2024-es tanév I. félévére

Hálásan köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, hogy 2022-ben is támogatta a 4 felső-Tisza-vidéki egyházi óvoda fenntartását. Ezek az óvodák működésükkel fontos szerepet töltenek be: őrzik és továbbadják a magyar nyelv és kultúra szeretetét, nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok ápolására és a keresztény értékek továbbadására.