2024 május 25-én Huszton ünnepélyes keretek között megnyitották az új óvodát, amely tágas, a modern követelményeknek megfelelően felszerelt, és a Huszti 4. számú Gimnázium szerkezeti részlegeként működik. Az új óvoda épülete 640 m2, 40 gyermek befogadására alkalmas.

Az óvoda megépítése a Huszton élő magyar közösség régi álma volt. Az óvoda létrehozása a „Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program” keretében valósulhatott meg a magyar kormány támogatásával és a „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány együttműködésével. Az építkezés 2018-ban kezdődött és 2023-ban fejeződött be.

A “Szent Ferenc Karitász” Tiszaújlaki Jótékonysági Alapítvány egy frissen alakult karitász, 2023 tavaszán jött létre, épp akkor, amikor arra a legnagyobb szükség volt. Alapítója, megálmodója egyben a jelenlegi vezetője is, Engli Antal, aki észrevette, hogy egyre több a rászoruló körülötte, akiknek segítségre van szüksége és elkezdte tenni, ami tőle telt, így jöhetett létre a karitász Újlakon. A háború előrehaladtával egyre több ember került nehéz helyzetbe, ma olyanok is segítségre szorulnak, akik korábban nem is fogadtak volna el segítséget. És ez a tendencia sajnos még nem állt meg, a rászorulók száma egyre növekszik. Az éhezők megsegítésére egy magánházban (ami a vezető nagymamájának háza) elkezdett működni egy kis szociális konyha előbb mindössze néhány fő számára főztek, de ma már átlagban napi 120-130 meleg ebéd készül heti 3 alkalommal.

Május 31-én a legtöbb oktatási intézményben megszólalt az utolsó csengőszó. A középiskolákban ez a nap a végzős diákok nagy napja is egyben, amikor elbúcsúznak az őket több éven át kísérő tanároktól, a diáktársaiktól, az iskola „falai”-tól, melyek, ha beszélni tudnának, sokat mesélnének a megélt pillanatokról.

A Munkácsi Szent István Líceum végzős diákjainak ünnepsége pénteken, a Szent Márton- székesegyházban hálaadó szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Molnár János püspöki helynök, beregszászi esperes-plébános volt, akivel Pogány István munkácsi plébános és Rácz István, benei plébános atyák koncelebráltak.

A magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően a 2023-as évben is több egyházközség és karitász szervezet részesült támogatásban a Gondoskodó Nemzet Program (2023.) keretén belül. Mindannyiuk nevében hálás szívvel köszönjük az egyházközségek és karitászok közösségi és szociális programjaihoz és beruházásaihoz nyújtotta támogatásokat, melynek köszönhetően fontos karitatív programok, fejlesztések valósulhattak meg, illetve közösségépítő, erősítő programokra kerülhetett sor!

A magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően a 2023-as évben is több egyházközség és karitász szervezet részesült támogatásban a Gondoskodó Nemzet Program (2023.) keretén belül. Mindannyiuk nevében hálás szívvel köszönjük az egyházközségek és karitászok közösségi és szociális programjaihoz és beruházásaihoz nyújtotta támogatásokat, melynek köszönhetően fontos karitatív programok, fejlesztések valósulhattak meg, illetve közösségépítő, erősítő programokra kerülhetett sor!