Kárpátalján a Karitász 1993-ban kezdte el működését. Ma egy civil szervezetekből álló hálózatot alkot, amely az itt élő nehéz szociális és anyagi körülmények közt élő embereknek igyekszik segíteni. A rászorulók segítése mellett, mindent megteszünk, hogy támogatást nyújtsunk a velünk szorosan együttműködő, esetenként általunk alapított karitász szervezeteknek, oktatási intézményeknek és alapítványoknak.

A 2019-es évben a Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően támogatásban részesültek a lent említett szervezetek, intézmények. Mindannyiuk nevében hálás szívvel köszönjük a támogatásokat, amelyek segítségével számos szociális projekt, program és fejlesztés valósul meg.

A magyar kultúráért és oktatásért, központi pályázat

Támogatott szervezet: "Páduai Szent Antal Karitász" Jótékonysági Szervezet
Támogatás célja: "Éhező gyerekek etetése" - a gyertyánligeti karitász szociális programja 2019-ben
Támogatás összege: 500 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Gyertyánliget

Támogatott szervezet: Viski Római Katolikus Egyház „Szeretet Szövetsége” (Karitász)
Támogatás célja: A viski körzetben élő rászorulók megsegítése 2019-ben
Támogatás összege: 500 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Visk

Támogatott szervezet: Romzsa Tódor Karitász Jótékonysági Szervezet
Támogatás célja: Hozzájárulás a nagybocskói körzet szegényeinek a megsegítéséhez
Támogatás összege: 500 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Nagybocskó

Támogatott szervezet: Oroszi Római Katólikus Egyházközség
Támogatás célja: A beregszászi 1-es körzetben élő szegények megsegítése 2019-ben
Támogatás összege: 500 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Oroszi (beregszászi 1-es körzet)

Támogatott szervezet: Benei Római Katólikus Egyházközség
Támogatás célja: A beregszászi 2-es körzet rászorulóinak a megsegítése 2019-ben
Támogatás összege: 600 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Bene (beregszászi 2-es körzet)

Támogatott szervezet: Ráti Római Katolikus Egyházközség, Ungvári járás
Támogatás célja: A koncházi, homoki, gálocsi ingyenkonyha működésének és imaházak fenntartásának a támogatása 2019-ben
Támogatás összege: 700 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Koncháza, Homok, Gálocs

Támogatott szervezet: Ráti Római Katolikus Egyházközség, Ungvári járás
Támogatás célja: A ráti körzetben élő szegények megsegítése 2019-ben
Támogatás összege: 500 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Rát (csapi körzet)

Támogatott szervezet: „Autism Transcarpathia” Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: Az Autista Fejlesztő Központ szenzoros játszóterének kialakítása
Támogatás összege: 600 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: Bustyaházi Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A bustyaházi körzetben élő rászorulók megsegítése 2019-ben
Támogatás összege: 500 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Bustyaháza

Támogatott szervezet: Csapi Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: A csapi körzetben élő szegények megsegítése 2019-ben
Támogatás összege: 500 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Csap

Támogatott szervezet: Szent Erzsébet Katolikus Jótékony Társadalmi Szervezet
Támogatás célja: A munkácsi Szent Erzsébet Karitász körzetéhez tartózó szegény magyar családok összetartozására és önfenntartásra irányuló programok
Támogatás összege: 600 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: Szent Erzsébet Katolikus Jótékony Társadalmi Szervezet
Támogatás célja: Lelkigyakorlat és elsősegélynyujtási tréning a munkácsi Szent Erzsébet önkéntesei számára
Támogatás összege: 150 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: Szent Erzsébet Katolikus Jótékony Társadalmi Szervezet
Támogatás célja: Gépjármű fenntartása
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: Szent Erzsébet Katolikus Jótékony Társadalmi Szervezet
Támogatás célja: A munkácsi körzethez tartozó fekvő betegek eldobbható pelenka támogatása
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: A Római Katolikus Egyház Munkácsi Egyházmegyéjének Sislóci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Egyházközsége
Támogatás célja: Hitéleti, kulturális, közösségépítő programok fiataloknak a Sislóci római katolikus egyházközségben
Támogatás összege: 1 000 000 Ft.
Megvalósítás helyszíne: Sislóc

Támogatott szervezet: Szent György Caritas Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: Az ungvári római katolikus Szt. György karitász 2019. évi szociális programjai
Támogatás összege: 600 000 Ft.
Megvalósítás helyszíne: Ungvár

Támogatott szervezet: Szent György Caritas Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: Az ungvári római katolikus Szt. György karitász 2019. évi működési kiadásai
Támogatás összege: 500 000 Ft.
Megvalósítás helyszíne: Ungvár

Támogatott szervezet: Aknaszlatinai Szent Család Karitász
Támogatás célja: Az aknaszlatinai Szent Család karitász 2019. évi működési kiadásai
Támogatás összege: 500 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Aknaszlatina

Támogatott szervezet: Aknaszlatinai Szent Család Karitász
Támogatás célja: Az aknaszlatinai Szent Család Karitász 2019. évi szociális programjai
Támogatás összege: 500 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Aknaszlatina

Támogatott szervezet: „Szent Mihály Egészségügyi-Szociális Gyermek Rehabilitációs Központ” Jótékonysági Szervezet
Támogatás célja: A Ráti Rehabilitációs Központba járó gyerekek étkeztetése
Támogatás összege: 1 000 000 Ft.
Megvalósítás helyszíne: Rát

Támogatott szervezet: Rahói Járási Nepomuki Szent János Karitász Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: IX. Felső-Tisza Vidéki Magyarok Találkozója – Rahó, 2019
Támogatás összege: 1 200 000 Ft.
Megvalósítás helyszíne: Rahó

Támogatott szervezet: Rahói Római Katolikus Plébánia
Támogatás célja: Ifjúsági közösségépítő programok a Rahói Római Katolikus Egyházközségben
Támogatás összege: 1 000 000
Megvalósítás helyszíne: Rahó

 

A magyar kultúráért és oktatásért, kárpátaljai regionális pályázat

Támogatott szervezet: „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: 2019-es szakmai továbbképzés és lelkigyakorlat karitász munkatársak számára
Támogatás összege: 150 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: Számítástechnikai eszközvásárlása a Karitász számára
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: Hozzájárulás a „Szent Márton Karitász” fenntartásához
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: "Páduai Szent Antal Karitász" Jótékonysági Szervezet
Támogatás célja: 2019-es tüzelőprogram támogatása Gyertyánligeten
Támogatás összege: 150 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Gyertyánliget

Támogatott szervezet: "Páduai Szent Antal Karitász" Jótékonysági Szervezet
Támogatás célja: A Gyertyánligeti Óvoda infrastrukturális fejlesztése
Támogatás összege: 150 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Gyertyánliget

Támogatott szervezet: "Páduai Szent Antal Karitász" Jótékonysági Szervezet
Támogatás célja: A Gyertyánligeti Közösségi Ház működésének támogatása 2019-ben
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Gyertyánliget

Támogatott szervezet: Viski Római Katolikus Egyház „Szeretet Szövetsége” (Karitász)
Támogatás célja: 2019-es tüzelőprogram támogatása a viski körzetben
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Visk

Támogatott szervezet: Viski Római Katolikus Egyház „Szeretet Szövetsége” (Karitász)
Támogatás célja: A viski cigány közösségi ház padlásának szigetelése
Támogatás összege: 200 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Visk

Támogatott szervezet: Római Katolikus Egyház Egyházközsége Kőrösmező
Támogatás célja: Mikulás csomagok beszerzésének támogatása a kőrösmezői magyar óvodások és iskolások számára
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Kőrösmező

Tá mogatott szervezet: Nagyszőlősi Szociális Karitatív Központ
Támogatás célja: Hozzájárulás a nagyszőlősi karitász rezsi költségeihez
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Nagyszőlős

Tá mogatott szervezet: Nagyszőlősi Szociális Karitatív Központ
Támogatás célja: 2019-es tüzelőprogram támogatása a nagyszőlősi körzetben
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Nagyszőlős

Támogatott szervezet: Ráti Római Katolikus Egyházközség, Ungvári járás
Támogatás célja: 2019-es tüzelőprogram támogatása a ráti körzetben
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Rát

Támogatott szervezet: Romzsa Tódor Karitász Jótékonysági Szervezet
Támogatás célja 2019-es tüzelőprogram támogatása Nagybocskón
Támogatás összege: 150 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Nagybocskó

Támogatott szervezet: Romzsa Tódor Karitász Jótékonysági Szervezet
Támogatás célja: Romzsa Tódor Karitász Óvoda infrastrukturális fejlesztése
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Nagybocskó

Támogatott szervezet: Csapi Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: 2019-es tüzelőprogram támogatása a csapi körzetben
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Csap

Támogatott szervezet: Szent Anna Óvoda
Támogatás célja: Generátor beszerzése a Szent Anna Óvoda számára
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Aknaszlatina

Támogatott szervezet: „Autism Transcarpathia” Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: Az Autista Központ 2019-es működési kiadásainak támogatása
Támogatás összege: 300 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: Oroszi Római Katólikus Egyházközség
Támogatás célja: 2019-es tüzelőprogram támogatása a beregszászi 1-es körzetben
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Oroszi (beregszászi 1-es körzet)

Támogatott szervezet: Benei Római Katólikus Egyházközség
Támogatás célja: 2019-es tüzelőprogram támogatása a beregszászi 2-es körzetben
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Bene (beregszászi 2-es körzet)

Támogatott szervezet: Bustyaházi Római Katolikus Egyházközség
Támogatás célja: 2019-es tüzelőprogram támogatása a bustyaházi körzetben
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Bustyaháza

Támogatott szervezet: Szent Erzsébet Katolikus Jótékony Társadalmi Szervezet
Támogatás célja: Nyomtatáshoz szükséges eszközök
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: Szent Erzsébet Katolikus Jótékony Társadalmi Szervezet
Támogatás célja: Lelkigyakorlat és elsősegélynyujtási tréning a munkácsi Szent Erzsébet önkéntesei számára
Támogatás összege: 150 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: Szent Erzsébet Katolikus Jótékony Társadalmi Szervezet
Támogatás célja: Gépjármű fenntartása
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: Szent Erzsébet Katolikus Jótékony Társadalmi Szervezet
Támogatás célja: A munkácsi körzethez tartozó fekvő betegek eldobbható pelenka támogatása
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Munkács

Támogatott szervezet: Szent György Caritas Jótékonysági Alapítvány
Támogatás célja: Tüzelőprogram támogatás az ungvári római katolikus egyházközségben
Támogatás összege: 130 000 Ft.
Megvalósítás helyszíne: Ungvár

Támogatott szervezet: Aknaszlatinai Szent Család Karitász
Támogatás célja: Az aknaszlatinai Szent Család karitász tüzelő támogatási programja.
Támogatás összege: 150 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Aknaszlatina

Támogatott szervezet: Técsői Szent István Karitász
Támogatás célja: Karitász iroda működéséhez szükséges informatikai fejlesztés
Támogatás összege: 100 000 Ft
Megvalósítás helyszíne: Técső

Támogatott szervezet: Ungvári Római Katolikus Szent György Egyházközség
Támogatás célja: Vasárnapi Hírharang kiadása Ungváron és az Ung-Alsó Esperesi kerületben
Támogatás összege: 100 000 Ft.
Megvalósítás helyszíne: Ungvár

Támogatott szervezet: Rahói Járási Nepomuki Szent János Karitász Jótékonysági Alapítván
Támogatás célja: A Rahói Járási Nepomuki Szt. János Karitász 2019. évi tüzelőtámogatási programja
Támogatás összege: 150 000 Ft.
Megvalósítás helyszíne: Rahó