A Szent Erzsébet katolikus óvoda 2001. november 19-től működik, mint önálló intézmény. A kezdetektől fogva a legfontosabb feledatunk a gyerekek vallásos nevelésben való részesítése és a magyar identitás erősítése.

Két vegyes életkorú csoporttal dolgozik az óvoda 14 főből álló személyzettel.


2010-től  mindkét csoportban bevezettük a magyar nyelvű oktatást. Lehetőségeinkhez mérten részt veszünk és fellépünk óvodásainkkal különböző magyarságot megmozgató rendezvényeken. Az intézményünkből kikerült gyerekekkel az óvodán kivűl is foglalkozunk a “vasárnapi iskola” keretein belül, ahol a pedagógusaink magyar nyelv órákat adnak.


Nagy sikert aratott a már második alkalommal megrendezett “magyar nyelv hete” a  nyári szünidőben, azzal a céllal, hogy játékos körülmények között  fejlesszük a gyerekek nyelvtudását.  Továbbá alkalmakat szervezünk a néphagyomány jeles napjain, (farsang, szüreti bál, stb…) amely közösségépitő célt is szolgál. Hiszen ilyen alkalmakkor a szülőket is megmozgatjuk,  mert  feladatunknak tartjuk  a  térség magyarságának megőrzését, a magyar kultúra népszerűsítésével és gyakorlásával.