A Szent Márton Karitász KMJA tevékenységei

A Szent Márton Karitász 1999-ben alakult. Működésünk célja, hogy megkönnyítsük a munkácsi római katolikus egyházmegyéhez tartozó szociális intézmények működését és biztosítsuk a feltételeket, hogy saját programjaink is működhessenek. Tevékenységi körünk elég széles sávban mozog: pénzforrásokat keresünk a különböző jótékonysági programokhoz, segítünk ennek technikai megvalósításában, elosztjuk és kiutaljuk a kapott összegeket a szükségben lévő programok támogatására, keressük a segítségnyújtás új irányait, közreműködünk a problémás kérdések megoldásában. A koordinációs munkánk segítségével intézményeink jóval több információhoz, lehetőséghez és ez által pénzhez jutnak, működésük fenntartása a mi működésünk nélkül nagyon megnehezülne, egyes esetekben lehetetlenné válna.

Programjaink 2021-ben a következők voltak:

 • egész év folyamán folytattuk azt a rendkívüli válságprogramot, amit a 2015-ös év első hónapjaiban, az Ukrajnában bekövetkezett gazdasági helyzet nagymértékű romlása miatt indítottunk a rászorulók számának szemmel látható növekedése miatt. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye szinte egész területére kiterjedő programot immár ötödik éve folytatni tudtuk. 2021-ben összesen 8088 alkalommal (kb.2000 kiemelt rászorulónak) segítettünk 68 településen elsősorban gyógyszerrel (2 798 esetben), téli tüzelőfával (430 alkalommal), rezsi támogatással (1000 esetben), élelmiszercsomagokkal (3088 alkalommal), pelenka támogatással fekvőbetegeknek (704 esetben), egy alkalommal műtrágyával (78 esetben), valamint egyéb egyéni támogatással (70 esetben).
 • 2021-ben is folytattuk az óvodafejlesztési programot, melynek keretében 14 óvoda részesült valamilyen támogatásban, ami fejlesztéseket, különböző beruházásokat, új óvodák létesítését vagy óvoda működésének fenntartását is jelenti. Támogatásban részesültek a következő települések óvodái: Munkácsi óvoda – sikerült a szomszédos telket megvásárolni az óvoda bővítése céljából, zajlik a gáz bevezetése a már meglévő épületbe, Huszt, Nevetlenfalu - az új óvodák építése folyamatban van, Visk, Homok, Koncháza - roma óvoda jellegű foglalkoztató épületek bővítése, felújítás, játszóterek létesítése, Aknaszlatina, Bustyaháza, Nagybocskó, Gyertyánliget - hozzájárulás az óvodák fenntartásához, Rahó, Kőrösmező – kisebb felújítások, eszközök beszerzése az óvodákba, Aklihegy, Rát – játszóterek létesítése.                                               
 • szenvedélybetegek segítése – 2021-ben 4 alkalommal szerveztünk lelkigyakorlatot szenvedélybetegek részére magyar nyelven. A lelkigyakorlatokon összesen 121 fő vett részt. A szenvedélybetegségnél is nagyon fontos a prevenció. Ezt már az iskolában el kell kezdeni, ezért indítottunk programot, mely a szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére irányul. A program keretein belül munkatársunk iskolákba látogat el, ahol a nagyobbak számára előadásokat tart a szenvedélybetegségről, annak okairól és végzetes következményeiről. Munkatársunk Kárpátalja-szerte 40 iskolában összesen 56 előadást tartott, 123 osztályban, összesen körülbelül 1230 gyermek számára.
 • betegek segítése – a program szegény családból származó gyermekek és felnőttek műtétjeinek támogatására irányul. 2021-ben a központi irodánkból közvetlenül 60 esetben tudtunk hozzájárulni beteg gyermekek és felnőttek kezelésének vagy műtétjének költségeihez.  
 • közreműködtünk a kőrösmezői, gyertyánligeti, nagybocskói, munkácsi, beregszászi, ungvári karitászok, az aknaszlatinai, a bustyaházai, a gyertyánligeti és nagybocskói óvodák, ill. más intézmények pályázatainak adminisztrációjában. Többek közt ezek eredményeképpen volt fenntartva a négy Felső-Tisza vidéki óvoda, és sok más intézmény és program (ingyenkonyhák, iskolabuszok, rehabilitációs központok stb.).
 • 2021-ben csak kisebb segélyszállítmányokat fogadtunk külföldről, nagyrészt Magyarországról, összesen kb. 6 alkalommal. Az adományokat az egész megye területén osztottuk szét (intézményeink szükségleteire, továbbá iskolák, óvodák, plébániák, non-profit szervezetek részére).
 • ösztöndíj program az ukrajnai felsőoktatási intézményekben tanuló szegény sorú de tehetséges kárpátaljai katolikus diákok részére. A kiírásunk félévente jelenik meg immár 13 éve. 2021 tavaszán 62 diákot-, míg ősszel 64 diákot segítettünk ösztöndíjjal. A diákok egy része ismétlődik hisz igyekszünk végig segíteni őket a tanulmányaik befejezéséig.
 • Huszton megnyílt a gyertyaöntő műhely (melyet Viskről költöztettünk ide), amelynek célja a sérültek foglalkoztatása, fejlesztése. 2021-ben a világjárvány miatt a sérültek csak ritkán járnak a foglalkozásokra, szüleik féltik őket a betegségtől.
 • Ráton közreműködtünk a már felépült rehabilitációs központ ügyeinek koordinálásában.
 • az elmúlt évben kis mértékben segítettük az életvédő Pro-life program működését. A program 2021-ben is a korábbi évekhez hasonlóan működött: lelkigyakorlatokat szerveztek az abortuszon átesett nők részére, rendszeresen a helyi TV-ben szerepeltek, Naprotechnológiát tanítottak gyermektelen házaspároknak,  telefonvonalat működtetnek, lelki beszélgetéseket folytatnak le krizisben lévőkkel stb. Ugyancsak közreműködtünk a Gemma elnevezésű programban, amelyben a krízishelyzetben lévő de mégis gyermeküket vállaló és világra hozó anyákat támogatjuk egy havi anyagi összeggel egy éven át életkörülményeik megkönnyítése érdekében.
 • alapítóként foglalkoztunk a Munkácsi Szent István Líceum tevékenységéből adódó különböző nehézségekkel. Jelenleg 66 diák tanul az intézményben. Többek közt a diákok utazási kedvezményes rendszerét, a fakultatív tárgyak oktatásának anyagi megoldását, alapítói feladatokat láttunk el.
 • A hat cigánytáborban (Beregújfalu, Homok, Koncháza, Minaj, Gálocs, Pósaháza) zajló karitatív jellegű munkák pénzügyeit, pályázatait és valamilyen szintű koordinációját 2021-ben is mi intéztük. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is folytattuk programjainkat a roma táborok lakói számára, melynek célja a roma közösségek felzárkóztatása és segítése. A következő programok valósultak meg 2021-ben: kirándulások, sátorozások, iskolakezdési program, vetőmag-program, tüzelő-program, folytatódnak továbbá a napközi foglalkozások Pósahán, Homokon, Koncházán és Gálocson, egészségügyi segítségadás (kórházba való bejutás szervezése, injekciók beadása a cigány emberek otthonaiban stb.). A homoki, koncházi, pósaházi, viski és gálocsi ingyenkonyhákban folytattuk a gyermekétkeztetési programot. Dolgozunk azon, hogy Homokon és Konházán
 • Közreműködtünk a munkácsi és a két ungvári egyházi kollégiumunk fenntartásában. Kismértékben besegítettünk a két beregszászi kollégium fenntartásába is.
 • 2021-ben közreműködtünk a „Second Home” nevű otthon fenntartására és fejlesztésére irányuló pályázatok elkészítésében. A program célja: az utcagyerekek és a nehéz körülmények között élő gyermekek felkarolása.
 • Közreműködtünk az autista gyermekek fejlesztését célzó programnak helyet adó épület eszközökkel való fejlesztésében (konyhabútor vásárlása és beépítése pályázatok segítségével). A szervezettel szorosan együttműködünk és segítjük őket, amiben szükséges.
 • Közreműködünk egy Szlovákiából induló programban, melynek eredményeként szlovákiai családok kárpátaljai szegény sorsú gyermekeket (főként iskolásokat) támogatnak rendszeresen 18 éves kor eléréséig.

Munkánkhoz kérjük további támogatásukat és köszönünk minden eddigi segítséget! 

Tisztelettel,

Fehér Ferenc

igazgató

Munkács, 2022.01.17.