A Szent Márton Karitász 1999-ben alakult. Működésünk célja, hogy megkönnyítsük a munkácsi római katolikus egyházmegyéhez tartozó szociális intézmények működését és bíztosítsuk a feltételeket, hogy saját programjaink is működhessenek. Tevékenységi körünk elég széles sávban mozog: pénzforrásokat keresünk a különböző jótékonysági programokhoz, segítünk ennek technikai megvelósításában, elosztjuk és kiutaljuk a kapott összegeket a szükségben lévő programok támogatására, keressük a segítségnyújtás új írányait, közreműködünk a problémás kérdések megoldásában. A koordinációs munkánk segítségével intézményeink jóval több információhoz, lehetőséghez és ezáltal pénzhez jutnak, működésük fenntartása a mi működésünk nélkül nagyon megnehezülne, egyes esetekben lehetetlenné válna.

Programjaink 2016-ban a következők voltak:

• Egész év folyamán folytattuk azt a rendkívüli válságprogramot, amit több mint másfél évvel ezelőtt, a 2015-ös év első hónapjaiban, az Ukrajnában bekövetkezett gazdasági helyzet nagymértékű romlása miatt indítottunk a rászorulók számának szemmel látható növekedése miatt. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye szinte egész területére kiterjedő programot továbbra is a körzeti felelősökön keresztül végeztük. 2016 folyamán 628 újabb háztartás helyzete lett alaposan felmérve (a tavalyi 2927-tel együtt így 3555 rászorulót tartunk nyilván, akiknek egy részét rendszeresen-, másik részét egyszeri alkalommal segítettük). 2016 folyamán a szétosztott élelmiszercsomagok száma 9192 volt, gyógyszerrel 5628 esetben segítettünk, téli tüzelőfa támogatást 713 háztartásnak adtunk, gáz vagy villany költség hozzájárulásban 2465 fő részesült, egyéni igényű támogatásban összesen 385 fő részesült (hűtő, mosógép, gáztűzhely-, ill. fürdőszoba kialakítás, vízbekötés, vasaló, vízforraló, villanybekötési alkatrészek stb.), pelenka támogatásban 1620 fekvő beteg és kis gyerek részesült, tisztítószerrel pedig 600 családnak segítettünk.
• 2016-ban folytattuk a mezőgazdasági programjainkat is. Tavasszal 450 (1350 fő) családot segítettünk műtrágyával, és megismételtük a vetőmag programot is melynek keretében 5000 rászorulót segítettünk vetőmaggal. Az ungvári járásban folytattuk azt a programot, amelyben haszon nélkül (jóval olcsóbban) szántjuk fel a földet az elszegényedett gazdáknak (hogy fenntartsuk bennük a reményt a földművelés folytatásában, 22 családnak segítettünk). Visken a diófa ültetvényt gondoztuk egész év folyamán (hogy a jövőben több saját forrásunk legyen a karitatív programjainkhoz). Ezen kívül kukorica és őszi búza termesztésével foglalkoztunk egyrészt, hogy a kapott támogatások egy részéből ne közvetlenül a boltból vásároljunk meg mindent másrészt pedig, hogy a mezőgazdasági programokkal munkát adjunk néhány embernek.
• szenvedélybetegek segítése – 7 alkalommal szerveztünk lelkigyakorlatokat. 4 magyar nyelvű lelkigyakorlat volt, melyen 90 ember vett részt és 3 ukrán nyelvű lelkigyakorlaton 20 ember vett részt.
• betegek segítése – a program szegény családból származó gyermekek és felnőttek műtétjeinek támogatására irányul. 2016-ban a központi irodánkból közvetlenül (vagyis nem a fenti válság program terhére) 46 esetben támogattuk felnőtt és 13 esetben beteg gyermek kezelését.
• közreműködtünk a kőrösmezői, gyertyánligeti, nagybocskói, munkácsi, beregszászi, ungvári karitász, az aknaszlatinai és bustyaházi óvodák, ill. más intézmények pályázatainak adminisztrációjában. Többek közt ez néhány beruházásra is kiterjedt: a gyertyánligeti óvoda melletti „magyarság háza" épület felépítése, ahol az ingyenkonyha is funkcinál majd; a nagybocskói óvoda számára gyerekágyak vásárlása; az aknaszlatinai óvoda számára játszótér kellékek vásárlása; a bustyaházi óvoda számára nyílászáró vásárlása és cseréje.
• folytattuk a különálló huszti magyar óvoda létrehozását, amelyet reméljük, hogy a magyar iskolával komplexumként működtethetünk a jövőben. Sok nehézség után sikerült minden hivatalos dokumentumot elintézni és megvenni a telket. Sikerült forrást szerezni a magyar államtól az óvoda építésére.
• folytattuk a munkácsi egyházi tulajdonú épületben működő magyar óvoda építését. Az épületet hivatalosan megvásároltuk, elkészítettük a kerítést, az ősz folyamán folytak az épület megerősítő munkálatok. Itt is sikerült forrást szerezni a magyar államtól az óvoda további építésére.
• külföldről humanitárius segélyszállítmányok fogadása és szétosztása az egész megye területén (intézményeink szükségleteire, továbbá iskolák, óvodák, plébániák, non-profit szervezetek részére). 2016-ban 4 kamion érkezett Kárpátaljára (egy Nagybocskóra/Gyertyánligetre, egy Beregszászba, egy Munkácsra és egyet pedig a Görög Katolikus Egyház számára fogadtunk), amit a munkatársunk szervezett, vámolt le és adta tovább, illetve több kisebb szállítmány is volt. A Técsői karitász fogadott még néhány kamiont de annak vámolását és ügyintézését ők végezték.
• ösztöndíj program az ukrajnai felsőoktatási intézményekben tanuló magyar szegény sorú de tehetséges kárpátaljai diákok részére. A kiírásunk félévente jelenik meg. Konkrétan 2016-ban tavasszal 44-, míg ősszel 38 diákot segítettünk ösztöndíjjal. A diákok egy része ismétlődik hisz igyekszünk végig segíteni őket a tanulmányaik befejezéséig.
• szegény sorsú nagycsaládoknak segítséget adunk élelmiszerben, beiskolázásban vagy egyéb szükségleteikben. Cseh családok fogadják örökbe távolból ezeket a családokat és mi bonyolítjuk le a segítséget, a 2016-os évben 4 családnak segítettünk (házfelujítás, tetőcsere, gyógyszer, élelmiszer, rezsikifizetés stb).
• Visken továbbra is működtettjük a gyertyaöntő műhelyt, ahol összesen 16 fogyatékos fiatallal folynak foglakozások külön csoportokra bontva heti három alkalommal. A műhely fentartását a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és az olaszországi Elia Cattaneo nagyban segítette.
• Ráton közreműködtünk a rehabilitációs központ építésének folytatásában, a német támogatásból elkészült a gyógymedence és felszereltük a napelemeket is.
• Közreműködtünk a negyedik ráti családi típusú gyermekotthon továbbépítésében. Az épület elkészült és most folynak a külső munkálatok és a fűtés bevezetése, ami igen nagy nehézségekkel történik a sok engedély miatt.
• anyagiakkal segítettük az életvédő Pro-life program működését. A program továbbra is jól működik, tevékenységük szerteágazó: lelkigyakorlatokat szerveznek, továbbképzésekre járnak, honlapot működtetnek, fent vannak a Facebook-on, rendszeresen a helyi TV-ben is szerepelnek, tartják a kapcsolatot az abortuszon átesettekkel, telefonvonalat is működtetnek. Az idén a Gemma elnevezésű program folytatódott, amelyben a krizishelyzetben lévő de mégis gyermeküket vállaló és világra hozó anyákat támogatjuk egy havi anyagi összeggel életkörülményeik megkönnyítése érdekében. Jelenleg 2 ilyen anya segítése folyik.
• munkatársunk továbbra is működtette a munkácsi Hit és Fény közösséget Munkácson, ahol értelmi fogyatékosokkal foglalkoznak.
• foglalkoztunk a líceum különböző problémáival. Jelenleg 56 diák tanul az intézményben. Immár ötödik alkalommal sikerült megszerveznünk ill. finanszíroznunk két líceumi diák USA-ba való utazását, akik nyáron 1 hónapot tölthetettek ott.
• A hat cigánytáborban (Beregújfalú, Homok, Koncháza, Minaj, Gálocs, Pósaháza) zajló karitativ jellegű munkák pénzügyeit, pályázatait és valamilyen szintű koordinációját is mi intézzük. Idén is folytattuk programjainkat a roma táborok lakói számára, melynek köszönhetően a cigány családok egyre jobban veszik ki részüket a háztáji gazdálkodásban (vetőmag, csirke, facsemeték ültetése, főzés és befőtek készítésének tanítása stb). Sok kirándulás, néhány cigánytalálkozó volt szervezve. A homoki, koncházi, pósaházi, viski ingyenkonyhák mellett a gálocsiban is folytattuk a gyermekétkeztetési programot.
• Közreműködtünk a két beregszászi, két munkácsi és a két ungvári egyházi kollégiumunk fenntartásában.
• A kelet ukrajnai menekülteket segítő program keretében munkatársunk havonta 20 kiválasztott rászorulónak nyújtott segítséget élelmiszercsomaggal, amit különböző településekre szállított ki.

Munkánkhoz kérjük további támogatásukat és köszönünk minden eddigi segítséget!

Tisztelettel,

Fehér Ferenc
igazgató

Munkács, 2016.12.22.