A Szovjetúnió szétesése után az óvódák többsége bezárt. Egyre több gyerek az utcán nőtt fel. 1997 és 2007 között a Római Katolikus Egyház karítatív szolgálata 9 óvodát alapított Kárpátalján. Ma már jobb a helyzet e téren de még mindig az óvodás korú gyerekek 70%-ka nem tud óvodába járni ezen intézmények hiánya miatt. Az erkölcsös nevelés mellett amit a gyerekek megkapnak az óvodáinkban, jó lehetőség ez a szülőknek is, hisz ilyen módon tudnak munkát is vállalni gyermekeik mellett. Sok esetben szegény családokból jövő gyerekeket veszünk fel és a Karitász természetesen figyelemmel van ezekre a családokra, igyekezve segítséget nyújtani nekik.


1. "Szent Katalin" óvoda Fancsikán (Nagyszőlősi járás)


Az óvoda létrejöttének megszervezése p.Tihamér OFM atyának köszönhető (missziós pap Magyarországról). Az intézménynek otthont adó ház osztrák és francia szervezetek segítségével lett megvásárolva. Az óvoda 2003-ban nyílt meg 25 gyermekkel. 2003 óta az intézmény működése külföldre írányuló pályázatokból és egyéni adományok segítségével van megoldva. 2007-től kezdve az állam elkezdte fizetni az intézmény munkatársainak bérét ami az összes költség 55%-át jelenti. Egyre több és több gyermek akart beíratkozni az óvodába így 2007-ben már 40-, 2008-ban már 62 gyermek jár az intézménybe. Szükség volt növelni a helységek számát. Ebből a célból a Római Katolikus Egyház átadta a helyi plébánia egy részét. A következő évben pedig hasonlóan a Református Egyház is felajánlotta a plébániája néhány helységét (ezek a plébániák az óvoda szomszédságában helyezkednek el). 14 dolgozónak ad munkahelyet az intézmény. Költségek: 2,85 EUR/gyerek/nap2. "Szent Ferenc" óvoda Királyházán (Nagyszőlősi járás)

Az intézmény alapításának megszervezése p.Pál OFM atyának köszönhető (missziós pap Magyarországról). Az óvoda 1998-ban lett megnyítva a Római Katolikus Egyház helyi plébániájának egy részében (ezt 1996-ban adta vissza az állam) 25 gyermekkel. 1998 óta az intézmény működése külföldre írányuló pályázatokból és egyéni adományok segítségével van megoldva. 2007-től kezdve az állam elkezdte fizetni az intézmény munkatársainak beret, ami az összes költség 60%-át jelenti. Egyre több gyermek akart beíratkozni az óvodába így 2007-ben már 40 főre növekedett a gyerekek létszáma. Ebben az évben lettek kicserélve az ablakok és az ajtók. 14 dolgozónak ad munkahelyet az intézmény. Költségek: 3,37 EUR/gyerek/nap3. "Szent József" óvoda Nagyszőlősön.

Az intézmény alapításának megszervezése p.Tihamér OFM atyának köszönhető (missziós pap Magyarországról). Az óvoda 1998-ban lett megnyítva. Az intézménynek otthont adó épületet a helyi önkormányzat adta erre a célra, ami ma a Nagyszőlősi Karitász tulajdonában van. 1998 óta az intézmény működése külföldre írányuló pályázatokból és egyéni adományok segítségével van megoldva. 2007-től kezdve az állam elkezdte fizetni az intézmény munkatársainak bérét ami az összes költség 60%-át jelenti. Jelenleg 50 gyermek jár az intézménybe de mivel egyre több gyermek akar beíratkozni az óvodába, 2009-től egy új csoport fog nyílni. 12 dolgozónak ad munkahelyet az intézmény. Költségek: 2,60 EUR/gyerek/nap4. "Szent Erzsébet" óvoda Bustyaházán (Técsői járás)

Az intézmény alapításának megszervezése Mikulják László, a técsői karitász igazgatójának köszönhető. Az intézménynek otthont adó épületet a helyi önkorményzat adta erre a célra ami ma a Római Katolikus Egyház bustyaházi plébániájának a tulajdonában van. Az óvoda 2001-ben lett megnyítva. Ettől az időtől kezdve máig a működtetése külföldi adományoknak és pályázatoknak köszönhető. 42 gyermek van jelenleg az intézményben. 13 dolgozónak ad munkahelyet az óvoda. Költségek: 3,78 EUR/gyerek/nap. Állami támogatást nem kap az intézmény.5. "Szent Anna" óvoda Aknaszlatinán

Az intézmény alapításának megszervezése p.Domonkos OP atyának köszönhető (missziós pap Magyarországról). Az óvoda 2002-ben lett megnyítva a Római Katolikus Egyház helyi plébániájának egy részében. Ettől az időtől kezdve máig a működtetése külföldi adományoknak és pályázatoknak köszönhető. 45 gyermek van jelenleg az intézményben. 14 dolgozónak ad munkahelyet az óvoda. Költségek: 2,85 EUR/gyerek/nap. Állami támogatást nem kap az intézmény.

6. "Romzsa Tódor" óvoda Nagybocskón (Rahói járás)

Az intézmény alapításának megszervezése p.Domonkos OP atyának köszönhető (missziós pap Magyarországról). Az intézménynek otthont adó épületet (ami egy régi akkor már nem működő óvoda épülete volt) a helyi önkormányzat adta erre a célra ami ma a Nagybocskói Karitász tulajdonában van. Az épületet fel kellett újítani. Az óvoda 2000-ben lett megnyítva. Az állami szervekkel való megegyezés szerint az óvoda működtetéséből ők vállalták magukra a fizetések fizetését, míg a Karitász vállalta a többi költségek fedezését (élelmiszer, rezsi, feújítások). Azonban 2005 márciusában az állam váratlanúl megszüntette a támogatását és emiatt a dolgozók 3 hónapig fizetés nélkül dolgoztak. A nehéz helyzetben a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány segített és segít ma is, mivel az állami szervek azóta sem újították fel a támogatásukat. Jelenleg 30 gyermek jár az intézménybe. 11 dolgozónak ad munkahelyet az óvoda. Költségek: 2,9 EUR/gyerek/nap.7. "Páduai Szent Antal" óvoda Gyertyánligeten (Rahói járás)

Az intézmény alapításának megszervezése p.Domonkos OP atyának köszönhető (missziós pap Magyarországról). Az intézménynek otthont adó épületet (ami egy régi akkor már nem működő óvoda épülete volt) a helyi önkormányzat adta erre a célra ami ma a Római Katolikus Egyház gyertyánligeti plébániájának tulajdonában van. Az épület nagyon rossz állapotban volt ezért fel kellett újítani. Az óvoda 2001-ben lett megnyítva. Az állami szervekkel való megegyezés szerint az óvoda működtetéséből ők vállalták magukra a munkások fizetését, míg a Karitász vállalta a többi költségek fedezését (élelmiszer, rezsi, felújítások). Azonban 2005 márciusában az állam váratlanúl megszüntette a támogatását és emiatt a dolgozók 5 hónapig fizetés nélkül dolgoztak. A helyzet különösen nehéz volt hisz a dolgozók többsége egyedüli munkával rendelkező egyén volt saját családjában. A nehéz helyzetben a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány segített és segít ma is, mivel az állami szervek azóta sem újították fel a támogatásukat a nagybocskói óvodához hasonlóan. Jelenleg 24 gyermek jár az intézménybe. 9 dolgozónak ad munkahelyet az óvoda. Költségek: 4,52 EUR/gyerek/nap.8. Az aklihegyi óvoda (Nagyszőlősi járás)

Az intézmény alapításának megszervezése p.Pál OFM atyának köszönhető (missziós pap Magyarországról). Az óvoda 1997-ben lett megnyítva. Az intézménynek otthont adó épület tulajdonosa az állam és emiatt nem kell rezsiköltséget fizetni. 1997-től kezdve máig a működtetése külföldi adományoknak és pályázatoknak köszönhető. 2002-től az állam fizetni kezdte a munkások fizetését ami az összköltségek 60%-át jelenti. 15 gyermek van jelenleg az intézményben. 7 dolgozónak ad munkahelyet az óvoda. Költségek: 2,46 EUR/gyerek/nap.9. A kőrösmezői óvoda (Rahói járás)

Az intézmény alapításának megszervezése Franc Ignác, a kőrösmezői karitász igazgatójának köszönhető. Az óvoda 2007-ben lett megnyítva. Az intézménynek otthont adó épület külföldi adományok segítségével volt felépítve, tulajdonosa a Római Katolikus Egyház kőrösmezői plébániája (az épületben iskola is működik). Az állam finanszírozza a béreket, a rezsit és az élelmiszer költségeket is. A Karitász az épület felújításáról, szemléltető eszközök beszerzéséről gondoskodik. Mivel Kőrösmező nagy kiterjedésű területen helyezkedik el ezért a karitász igazgatója minden nap beszállítja a gyerekeket az óvodába ill.onnan haza mikrobusz segítségével. Jelenleg 44 gyerek van az óvodába és 9 dolgozónak ad munkalehetőséget az intézmény.