Köszönetnyílvánítás

A 4 Felső-Tisza vidéki egyházi óvoda 2013-ban is több ízben kapott támogatást a Bethlen Gábor Alaptól. Az óvodák összesen így 3 550 000 Ft támogatásban részesültek. Ebből az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda 900 000 Ft, a gyertyánligeti Páduai Szent Antal Karitász Jótékonysági Szervezet 1 050 000 Ft, a bustyaházai Szent Erzsébet Óvoda 800 000 Ft, a nagybocskói Romzsa Tódor Karitász Jótékonysági Szervezet 800 000 Ft támogatást kapott.

Bővebben...

Köszönetnyílvánítás

A Bethlen Gábor Alap jóvoltából a „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány 2013-ban összesen  40 070 000 Ft támogatásban részesült. A támogatások az egyházmegyei karitász fenntartása mellett 4 egyházi óvoda, 6 magyar kollégium és különböző szociális és oktatási programok fenntartását segítették elő.

Bővebben...

Köszönetnyílvánítás

A Bethlen Gábor Alap 2012-ben is hozzájárult a a Kárpátaljai Római Katolikus Egyházmegyéhez tarozó 4 nehéz helyzetben lévő magyar, illetve kéttannyelvű óvoda működtetéséhez. A 4 óvoda ebben az évben összesen 15 052 500 Ft támogatásban részesült. Ebből az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda 3 957 500 Ft, a gyertyánligeti Páduai Szent Antal Karitász által fenntartott óvoda 5 327 500 Ft, a bustyaházai Szent Erzsébet Óvoda 2 800 000 Ft, a nagybocskói Romzsa Tódor Karitász által fenntartott óvoda pedig 2 967 500 Ft támogatásban részesült. Az óvodák vezetői, fenntartói és dolgozói, továbbá az ide járó gyermekek és szüleik nevében is hálásan köszönjük támogatásukat. Fontos számunkra, hogy az anyaországban élők értékesnek tartják a magyarság megmaradásáért tett munkánkat.

Bővebben...

Köszönetnyílvánítás

A 2012-es évben a Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően a „Szent Márton Karitász” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány összesen  14 500 000 Ft támogatásban részesült. Minden támogatást hálás szívvel köszönünk és kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassák továbbra is a magyarság megmaradásáért és a szegénység visszszorításáért tett törekvéseinket.

Bővebben...