Az Egyházmegyei "Szent Márton" Karitász (központi iroda) tevékenységének és feladatának ismertetése.


    A Kárpátaljai Megyei "Szent Márton Karitász" Jótékonysági Alapítványt 1999 tavaszán hozta létre a Kárpátaljai Római Katolikus Apostoli Kormányzóság azzal a céllal, hogy a központilag koordinált programok mellett, egybehangolja a kárpátaljai római katolikus plébániák által életre hivott helyi karitászok tevékenységét Az Egyházmegyei Karitász célja a testi és lelki nyomor enyhitése. Ennek érdekében a helyi karitászok működését a következőképpen segiti elő:

    -segíti a programokhoz szükséges anyagiak előteremtését,
    -segíti az információáramlást,
    -stratégiai tervekkel, koordinációs munkával segíti a strúktúra hatékonyságát,
    -képviselői feladatokat lát el, kapcsolatokat épít,
    -a helyi karitászok hatókörén kívül álló projekteket bonyolít le,
    -különleges esetekben lehetőségei szerint segítséget nyújt a nehézségek leküzdésében.

    Kárpátalján 12 helyi karitász működik, amely ingyenkonyhákat, óvodákat, gyermekotthonokat, rehabilitációs központokat működtet. Ezeken kívül 6 olyan plébánia is van amelyhez karitatív intézmény tartozik (pl. öregek otthona).

    A központilag koordinált programok között a következőket említenénk:

    - az 1998-as és 2001-es árvizek első napjaiban gyors segélyként kenyeret és ásványvizet később napi 500 élelmiszercsomagot kaptak az árvizkárosúltak, az újjáépítési program alatt 23 új házat sikerült felépíttetni
    - az Ökörmezői hegyvidéki járásban 2001-2002 folyamán egy tuberkolózis terjedése elleni programot valósitottunk meg
    - 2001-ben lett megalapítva a Munkácsi Magyar tannyelvű Líceum
    - 2002-ben lett megnyitva a munkácsi Néri Szt.Fülöp gyermekotthon
    - 2003-ban kezdődött a Gonviselés Háza nevet viselő gyermekotthon-komplexum építése Ráton (Ungvári járás), amely ma is folyik. 2006 novemberében volt az árváknak készült első lakóház megnyitása, amely egy része ennek a komplexumnak.
    - 2005-től dolgozunk egy olyan programon, amely a szegény roma lakosság megsegítésére, oktatására irányul.
    - 2006-tól foglalkozunk a szenvedélybetegek megsegítésével
    - 2006-tól segítjük a szegény sorsú gyerekek műtétjeit