ZOOM     Kárpátalján a Karitász 1993-ban kezdte el m?ködését. Ma egy civil szervezetekb?l álló hálózatot alkot, amely az itt él? nehéz szociális és anyagi körülmények közt él? embereknek igyekszik segíteni. Szervezetünk a helyi Római Katolikus Egyházhoz tartozó intézmény, amely a jótékonykodás és a szükségben lév?kkel való tör?dés hosszú keresztény hagyományaira alapszik. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy csak a Katolikus Egyház tagjainak segít. A Szervezet segítséget nyújt minden szükségben lév? embernek vallási és nemzeti hovatartozásától függetlenül.

    A Karitász munkája Kárpátalján a Szovjetunió szétesését követ? id?kben kezd?dött. Ukrajna függetlenné válása után elvesztette a legtöbb kereskedelmi kapcsolatát, aminek következtében a gyárak, üzemek bezártak és a munkanélküliség er?sen megnövekedett. Mivel sok humanitárius segély érkezett nyugatról Ukrajnába, ezért szükség volt olyan szervezetekre, amelyek fogadják és becsületesen szétosztják ezt a segélyt. Azonban hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem fog megoldást jelenteni a vidék szociális problémáira. Csak anyagi segítséget adva nem járulunk hozzá a rászorultak élethelyzetének javításához hosszútávon. Ezért a Karitász olyan szociális projekteket kezdett el fejleszteni, amelyek a nehéz helyzetben lév? személyek önnálóságát növelik és anyagi helyzetüket stabilizálják, ezáltal egy emberhez méltó életvitelt kialakítva számukra.

    Szervezetünk a legéget?bb szociális problémákra próbálja megtalálni a megoldásokat az emberek különböz? csoportjával dolgozva (szenvedélybetegekkel, id?sekkel, betegekkel, fizikailag és mentálisan munkaképtelen személyekkel, utcagyerekekkel és olyan családokkal, akik szociális próblémákkal küzdenek).

    Az elmúlt néhány év alatt a Karitász külföldi partnerek segítségével számos szociális projektet valósított meg. Szervezetünknek természetesen nemcsak pénzügyi segítségre volt és van szüksége. A Karitász nem tudta volna létrehozni és ma is m?ködtetni projektjeit külföldi szervezetek nélkül, akik tapasztalataikat is megosztva segítették munkánkat és fejl?désünket.

    Jelenleg a Karitász igyekszik elérni azt, hogy egyre inkább önálló és független módon tevékenykedhessen, de ez a folyamat igen lassú Ukrajna rossz gazdasági állapota, válságos és korrupt közigazgatása és az általános szegénység miatt. Ebben az átmeneti id?ben sok segítségre van szükségünk.